De senaste åren har jag främst jobbat med föreningsföryngring och utveckling för hembygdsrörelsen. Det har lärt mig att om en organisation ska lyckas nå nya målgrupper eller en ny publik så handlar det om att göra ett stort arbete med sig själv. Att våga syna sina egna strukturer, sitt syfte och sin kommunikation. Att förstå att för att vara relevant för andra människor än de som redan är med så är man tvungen att förändra sig. Oftast finns ingen mall eller färdig beskrivning på hur den förändringen ska se ut utan den börjar inifrån, med de människor som vill jobba för den och med de ändamålsparagrafer och liknande som finns. Min roll i detta förändringsarbete är att vara en slags samordnare, att ibland fungera som vägledare som stakar ut väg och ibland som vallhunden som springer längst bak medan gruppen hittar sin egen väg.

Rent praktiskt handlar mitt arbete om att skapa nätverk, samverkan och erfarenhetsutbyte, om att hålla i processer, omvärldsbevaka, tänka ut nya vägar och idéer och kanske framförallt: att se, lyfta och bekräfta de människor som ska utföra själva arbetet. 

Mina drivkrafter i mitt arbete är att hitta, synliggöra och skapa nya hållbara strukturer och sätt att göra saker på. Jag strävar efter att koppla ihop olika delar av det samhälleliga kugghjulet så att det blir tydligt hur allt hänger ihop och hur den egna organisationen/rollen är en del i ett större sammanhang. Detta eftersom framförallt yngre generationer är starkt drivna av att se en mening och ett syfte med sitt arbete. 

Förutom projektledning gör jag även kortare uppdrag och insatser, tex:

Föreläsningar och workshops: Om vad föreningsföryngring egentligen handlar om, nämligen ett öppet och demokratiskt samhälle, ett tryggt och starkt samhällsbygge, meningen med livet och att ha himla roligt.

Landsbygdssäkring: Vilka värderingar och normer är det som styr offentliga styrdokument och policys, framförallt kopplat till plats? Vilka ord använd och hur? Vilka värderingar förmedlas mellan raderna? Utgår en strategi från vad som är bra för den stora staden eller residensstaden, eller utgår den från vad som är bra för hela samhället? Det kollar jag på och återkopplar kring.

Bollplank: Hur gå från idé till verklighet? Jag lyssnar, coachar och hjälper dig framåt.

 

PÅGÅENDE UPPDRAG

  • Utvecklingskoordinator för Heimbygda, 2018-
  • Nationell samordnare för föryngringsarbetet för Sveriges Hembygdsförbund, 2020-

AVSLUTADE UPPDRAG I URVAL

  • Research/uppföljning av landsbygdskommittéens 75 förslag för Hela Sverige ska leva. 
  • Projektledare för Heimbygdas RUS-projekt.*
  • Delad projektledare för KKN <3 RUS, del i Region Jämtland Härjedalen Kulturens RUS-projekt*
  • Studiecirkel i föreningsutveckling för Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun, 2019-2020.
  • Föreläsningar, digitalt och fysiskt, om föreningsutveckling, inkludering, demokrati, landsbygdsutveckling och urban norm.

*RUS-projekten ingick i Region Jämtland Härjedalens revideringsarbete av den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) som genomfördes 2019-2020. Läs mer här.