Vem är Kristina?

Jag är i grunden journalist, medievetare och projektutvecklare. Sedan hemflytten 2012 har jag jobbat för den samhällsutveckling som ofta kallas landsbygdsutveckling genom kultur, kulturarv, föreningsutveckling, landsbygdssäkring, samverkan och kommunikation.

2013 var jag med och startade upp Jämtlands Kulturkompani vars syfte var att vända avfolkningstrenden och lyfta och synliggöra kulturens roll för platsers identitet och utveckling. Sedan 2015 har jag jobbat för Heimbygda, Jämtland Härjedalens hembygdsförbund, med att föryngra, utveckla och modernisera hembygdsrörelsen.

Jag har alltid brunnit för en bättre värld och sökt sätten att förändra den på här och nu. Med bättre menar jag en värld där såväl människor som djur och natur mår bra, där vi lever i hållbara samhällsstrukturer och där vi får vara fria. Med åren har jag alltmer insett att min uppväxt i min lilla by, som jag åter bor i, gav mig grundläggande svar till hur det kan göras.

Jag tror på att människor behöver känna sammanhang, meningsfullhet och delaktighet och jag tror att om vi känner det så känner vi också ansvar för vår plats och vår värld. Det ansvar som är nyckeln till att vi börjar ta hand om den bättre. Jag tycker att begreppet KASAM borde vara grunden för en hållbar samhällsstruktur och jag anser att Sverige har kanske världens främsta demokratiska system som faktiskt möjliggör allas delaktighet och inkludering, om vi bara börjar använda det rätt.

Jag tror på de mindre sammanhangen eftersom det är i dem som saker blir synliga, beslutsvägar kortare och helt enkelt förändring mycket mer möjlig.

Jag tror på decentralisering, på fördelning av ansvar och resurser.

Jag tror mest av allt på kraften i det ideella engagemanget, på föreningsliv och vår tradition av folkrörelser som en gång lade just grunden till vårt demokratiska system. Jag tror på att all makt ska utgå från folket, som första paragrafen i vår regeringsform säger, för jag tror att det är den sanna makten och att makten över oss själva inte går att korrumpera.

Alla dessa delar tillsammans utgör grunden för min syn på hur vi bygger ett hållbart samhälle, och är också det som jag jobbar med på olika sätt genom att skapa sammanhang, ändra normer och attityder och göra plats för nya tankar och idéer.

I ETERN

”Om RUS och Ruralistas”– Medverkan i podden Hela Sverige pratar. 2021

”Att låta alla röster höras” – Tillväxtverkets film om arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. 2021 

”Byrådet i P1” – om den urbana normen. 2021

”Byrådet i P1”– om kulturarvet. 2021

”Hur får vi dem att hänga med oss” – föredrag om att kommunicera med unga. 2020

”Om föryngringsarbetet för SHF”– Populärhistoria. 2020

”Att förändra världen från Kälom”– personporträtt i Östersundsposten. 2020

”Så blir vi yngre”– föredrag om Heimbygdas föryngringsprojekt. 2019

”Kluvet land i P1”– om den urbana normen. 2018

”Jag är ingen landsbygdskämpe” – prata för Härifrån.nu.  2016

”Det finns ingen coolare plats att bo på” – intervju i Landets Fria. 2016.